Plnění učitelských a neučitelských praxí v ZS 2020

Centrum pedagogické praxe PF vypracovalo pokyny k náhradnímu plnění praxí v ZS roku 2020.
Pokyny platí pro prezenční i kombinované studium.
Pokyny jsou k dispozici zde.