Důležitá informace pro studenty sociální a speciální pedagogiky

Dne 12. října 2020 vstoupilo v platnost Usnesení Vlády České republiky č. 1027, které zavádí po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost studentů v prezenční formě studia vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na PF UJEP se to týká studentů studijních oborů Bc. Sociální pedagogika, NMgr. Sociální pedagogika, Bc. Speciální pedagogika – intervence, NMgr. Speciální pedagogika – poradenství, Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika.

Kontaktní údaje budou poskytnuty hejtmanům, kteří si mohou vyžádat pomoc studentů výše uvedených oborů.

Další informace jsou k dispozici zde.