Oznámení proděkana pro studium pro studenty PF UJEP

Na základě  mimořádných opatření, přijatých v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, došlo ke změně následujících termínů:

1. Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací – 6. 11. 2020.

2. Konečný termín pro zadání podkladů pro kvalifikační práce do IS STAG s předpokládaným termínem odevzdání v březnu a dubnu 2021 – 6. 11. 2020.

3. Od 9. 11. 2020 bude možné vyzvednout diplomy o absolvování vysokoškolského vzdělání v úředních hodinách Studijního oddělení PF UJEP.

 

Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.
proděkan pro studium a pedagogické praxe