Národní digitální knihovna je opět přístupná online

Opětovně je pro akademické pracovníky a studenty zpřístupněna Národní digitální knihovna. Pro přístup k fulltextům je nutné se přihlásit pomocí odkazu „Přihlásit“ (na liště vpravo nahoře) a následně kliknout na „Přihlásit knihovním účtem/eduID“. Z poskytnuté nabídky je třeba vybrat „Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem“ a následně zadat své uživatelské jméno a heslo (jako když se hlásíte do univerzitního e-mailu).