Smuteční oznámení

S hlubokou lítostí a zármutkem oznamujeme, že v těchto dnech zemřel náhle pan docent PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc. ve věku nedožitých 90 let. Pan docent byl dlouholetým pracovníkem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, působil na katedře preprimárního a primárního vzdělávání a v posledních letech vyučoval v kurzech univerzity třetího věku.