Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2022

Předseda Grantové komise PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. vyhlašuje dnem 6. 12. 2021 soutěžní lhůtu pro podávání přihlášek do Studentské grantové soutěže pro rok 2022.

Přihlášky je nutné podat na předepsaném formuláři nejpozději do 21. 1. 2022 do 12,00 hod. tajemnici Grantové komise Radce Ryglové a to:

2x v tištěné podobě s originálními podpisy

1x elektronicky na e -mail: radka.ryglova@ujep.cz


Podání přihlášky, přidělení finančních prostředků a realizace projektu se řídí směrnicí rektora č. 5/ 2018 – Zásady studentské grantové soutěže

Přihláška k dispozici zde.