Vyhlášení přijímacího řízení

Na Pedagogické fakultě UJEP bylo vyhlášeno přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022.

Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů akreditovaných na PF UJEP pro akademický rok 2021/2022 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020.

Více informací lze nalézt na tomto odkazu.