Erasmus+ 2020/21 a ZS 2021/22 – mimořádné výběrové řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců

Rektorát vyhlásil mimořádnou výzvu k podávání přihlášek na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ realizované v akad. roce 2020/21 a ZS 2021/22 v rámci prodloužených projektů z Výzvy 2019 a 2020. Přihlášky je možné podávat průběžně, nejpozději však do 30. 9. 2021. O zařazení do plánu výjezdů bude rozhodovat pořadí, v jakém zájemci dokument odevzdají.
Školení zaměstnanců se mohou zúčastnit také neakademičtí pracovníci.

Více informací na webu univerzity.