Vlastimil Chytrý z KPR nově jmenován docentem

Pedagogická fakulta slaví úspěch jednoho ze svých akademických pracovníků, kterým je Vlastimil Chytrý z Katedry preprimárního a primárního vzdělávání. Ten úspěšně prošel habilitačním řízením a byl jmenován docentem v oboru didaktika matematiky.

Tématem habilitační práce doc. Chytrého je: Srovnání preferovaných strategií řízení učebních činností v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ z hlediska úspěšnosti v didaktických testech a úrovně dosažených metakognitivních znalostí žáků.

Dobrých zpráv (obzvláště v této době) není nikdy dost a těšíme se na další skvělé úspěchy našich zaměstnanců a studentů.