Příkaz děkana č. 1/2021 Poskytnutí ochranných pomůcek v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným k 1.3 pro zaměstnance PF UJEP

Platnost a účinnost od 1. 3. 2021 až do konce nouzového stavu.