Informace pro uchazeče do NMgr. stud. programů Učitelství pro střední školy

Vážené uchazečky a vážení uchazeči o navazující magisterské studijní programy Učitelství pro střední školy,

ke studiu ve studijním programu může být přijat absolvent bakalářského studijního programu pro sdružené studium (bakalářský studijní program pro vzdělávání), nebo absolvent příbuzného studijního programu kteréhokoliv typu, který během tohoto svého předchozího studia získal minimálně:

– 20 kreditů z předmětů učitelské propedeutiky,

– 50 kreditů z prvního oboru studovaného ve sdruženém studiu,

– 50 kreditů z druhého oboru studovaného ve sdruženém studiu,

– 6 kreditů z praxe,

– 3 kredity za přípravu závěrečné práce.

Absolvent příbuzného studijního programu kteréhokoliv typu, který během tohoto svého předchozího studia nezískal v některé z výše uvedených složek stanovený minimální počet kreditů, může tyto chybějící kredity nahradit kredity získanými za tuto složku v jiném studijním programu nebo programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou v České republice nebo v zahraničí. Pedagogická fakulta UJEP nabízí program celoživotního vzdělávání Učitelská propedeutika, po jehož úspěšném absolvování bude uchazeč o studium na Pedagogickou fakultu UJEP přijat do studijního programu Učitelství pro střední školy.

Informace pro absolventy PF UJEP:

Pokud jste v předchozím bakalářském studiu neabsolvovali tzv. společný základ (zejména Pedagogickou propedeutiku, Obecnou didaktiku či Úvod do psychologie) nebo vám chybí oborová didaktika, budete si muset tyto předmět dokončit kurzem Centra celoživotního vzdělávání Učitelská propedeutika. Tento kurz je rozdělen na dva moduly: 1) pedagogicko-psychologický modul (obsahující předměty Pedagogická propedeutika, Obecná didaktika, Úvod do psychologie) a 2) oborově didaktický modul (povinnost o jeho absolvování naleznete v přiloženém dokumentu). Kurz je zdarma a nemusíte se k němu zvlášť přihlašovat.

V případě nejasností se obraťte na studijní referentku Alenu Pickovou (email: alena.pickova@ujep.cz ) nebo na proděkana pro studium Martina Černého (email: martin.cerny@ujep.cz).

Dne 7. 5. od 14:00 proběhne online schůzka s proděkanem pro studium, jejímž předmětem bude shrnutí organizace kurzu a řešení eventuálních problémů: Odkaz zde.

 

S pozdravem,

Martin Černý, proděkan pro studium

 

Doprovodný dokument pro uchazeče o NMgr. Učitelství pro SŠ.