Odborná přednáška Behaviorální a didaktické školy doktorských studií

Práce s vědeckou literaturou a databázemi: představení citační databáze Scopus, služby Vědecké knihovny UJEP

 

Přednášející:

Bc. Jiří Mašek

Vědecká knihovna UJEP

  • vědecká knihovna (Informace o VK – služby)
  • elektronické informační zdroje
  • Open Access – otevřený přístup k vědě
  • ORCID – jednotné identifikátory autora
  • Citační databáze (Citační rejstříky WOS, JCR, Impact factor, H-index)
  • Praktická část – ukázky

 

Anežka Baquero Forero

školitelka společnosti Elsevier pro Scopus, ScienceDirect a Mendeley v ČR a SR

  • představení citační databáze Scopus
  • autorské profily, vyhledávání, možnosti databáze, časopisy

 

Kdy: 6. 5. 2021 v 10 h

 Pro koho:

  • Přednáška je určena všem studentům doktorských studií PF a FSE UJEP.
  • Účast důrazně doporučujeme studentům prvních a druhých ročníků.

Přihlášení:

Všichni studenti, kteří se přednášky zúčastní, se přihlásí kontaktním osobám na své fakultě do 19. 4. 2021 elektronicky na níže uvedené e-maily.

 

Kontaktní osoby:

Pedagogická fakulta:

Radka Ryglová

radka.ryglova@ujep.cz

475 283 156

 

Fakulta sociálně ekonomická:

Bc. Lenka Petláková

lenka.petlakova@ujep.cz

475 284 603

 

Kde:

Odkaz