Chatovací místnosti se zástupci kateder PF

Konkrétní dotazy ke studiu na jednotlivých katedrách Vám zodpoví zástupci kateder v chatovacích místnostech ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 13–15 h. Ptejte se na vše, co Vás zajímá. Link na místnost najdete pod názvem katedry.

Neváhejte, deadline pro podání přihlášky 30. 4. 2021 se blíží!


Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a pedagogické praxe

Odkaz na chat


Katedra bohemistiky

Odkaz na chat


Katedra hudební výchovy

Odkaz na chat


Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín

Odkaz na chat


Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Odkaz na chat


Katedra speciální a sociální pedagogiky

Odkaz na chat


Katedra tělesné výchovy a sportu

Odkaz na chat


Katedra výtvarné kultur

Odkaz na chat


Katedra anglistiky

Odkaz na chat


Katedra výchov uměním

Odkaz na chat


Katedra psychologie

Odkaz na chat