Důležité termíny

Termíny pro podání přihlášek:

Bakalářské studium Bc. do 30. 4. 2021

Magisterské studium Mgr. do 30. 4. 2021

Doktorské studium Ph.D. do 30. 4. 2021

 

Termín přijímacích zkoušek: 

1. kolo: 28.–30. 6., 1.–2. 7. 2021

2. kolo: 6.–8. 9. 2021 (bude-li vypsáno)

Praktické zkoušky z hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské a magisterské studijní programy.

 

Jak se připravit na přijímačky?

Zúčastni se reprízy Dne otevřených dveří ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 13–15 h.

Zhlédni přednášky kateder, které tě zajímají na našem Youtube.

Pokud se o naší škole budeš chtít dozvědět více, rádi tě s prostředím seznámíme — napiš nám.

Instagram

Facebook

Webový kontaktní formulář