Chat room s katedrami

Konkrétní dotazy ke studiu na jednotlivých katedrách Vám zodpoví zástupci kateder v chatovacích místnostech ve čtvrtek 4. 4. 2023 od 10–12 h. Ptejte se na vše, co Vás zajímá. Link na místnost najdete pod názvem katedry.

Neváhejte, deadline pro podání přihlášky 28. 4. 2023 se blíží!
Katedra bohemistiky

Odkaz na chat


Katedra hudební výchovy

Odkaz na chat


Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín

Odkaz na chat


Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Odkaz na chat


Katedra speciální a sociální pedagogiky

Odkaz na chat


Katedra tělesné výchovy a sportu

Odkaz na chat


Katedra výtvarné kultur

Odkaz na chat


Katedra anglistiky

Odkaz na chat


Katedra výchov uměním

Odkaz na chat


Katedra psychologie

Odkaz na chat