Důležité termíny

Termíny pro podání přihlášek:

Bakalářské studium Bc. do 28. 4. 2023
Magisterské studium Mgr. do 28. 4. 2023
Doktorské studium Ph.D. do 28. 4. 2023

Termín přijímacích zkoušek:

Termín pro praktické přijímací zkoušky
z tělesné výchovy: 9.–12. 5. 2023.

Termín pro praktické přijímací zkoušky z hudební výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské studijní programy:
19. – 23. června 2023.

Den otevřených dveří: 9. února 2023