Důležité termíny

Termíny pro podání přihlášek:

Bakalářské studium Bc. do 29. 4. 2022
Magisterské studium Mgr. do 29. 4. 2022
Doktorské studium Ph.D. do 29. 4. 2022

Termín přijímacích zkoušek:

Termín pro praktické přijímací zkoušky
z tělesné výchovy: 10.–11. 5. 2022.

Termín pro praktické přijímací zkoušky z hudební výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské studijní programy:
20. – 24. června 2022.