Studijní program Sport a zdraví úspěšně akreditován

Milí přátelé, vážení uchazeči,

jsem potěšen, že se s Vámi mohu podělit o pozitivní informaci získání akreditace navazujícího magisterského programu Sport a zdraví na další období. Zachováme tak určitou kontinuitu dobíhajícího programu a hlavně udržení relativně prestižního magisterského programu na naší fakultě. Pro pracoviště to je zároveň závazek i výzva zejména k další výzkumné, tvůrčí a publikační činnosti.

Vážení uchazeči, v nejbližší době bude spuštěna možnost přihlášek na tento program. Přijímací řízení proběhne teoretickým testem v prvních dnech července. Oficiální informace budou zveřejněny během několika okamžiků. Děkuji všem Vám, kteří jste projevili zájem tento program u nás studovat, nyní se tedy otevřela možnost do studia se přihlásit a studium zahájit.

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
ved. KTVS PF UJEP

Anotace:

Cílem studia programu Sport a zdraví je získat vzdělání a profesně orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru vykonávání nebo řízení tělovýchovných a sportovních aktivit v celé řadě institucí, zařízení, orgánech státní správy, na úrovni komunální politiky i u soukromých zaměstnavatelů v širokém spektru profesí. Studium by mělo zprostředkovat získání poznatků a osvojení dovedností, které umožní samostatně odborně, bezpečně a ekonomicky řídit provozování pohybových aktivit u širokých skupin populace v různých sférách společnosti. Upřednostňovány jsou zejména znalosti orientované do oblasti využití volného času dětí, mládeže, dospělých v širokém věkovém rozpětí, přípravy a realizace pohybových programů, tvorby projektů tělovýchovné a sportovní činnosti, vedení jedince a skupiny při pohybových aktivitách s cílem kultivace zdraví a zdravého životního stylu. V celém studiu je stěžejní a dominující teoretická a praktická příprava v oblasti kinantropologie, která navazuje na fundament jednooborového bakalářského studia Tělesná výchova a sport.

E-přihláška na tento program bude otevřena od otevřená od 10. 5 do 10. 6.