Interní grantová soutěž

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. vyhlašuje dnem 18. 5. 2021 soutěž na podporu interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP pro kalendářní/finanční rok 2021 v kategoriích B, J, T a nově také v kategorii Týmový projekt.

Žádosti akademičtí pracovníci PF UJEP předkládají do 31. 5. 2021 do 13,00 hod. elektronicky na projekty.pf@ujep.cz a 1x v tištěné verzi s podpisem hlavního řešitele a vedoucího pracoviště PF UJEP na oddělení pro vědu reference Radce Ryglové.

V této soutěži nelze žádat o podporu grantů pro účast na konferencích a publikace článků v časopisech společnosti MDPI.

Od 17. 5. 2021 platí nová směrnice děkana PF UJEP č. 1/2021.

Sekce Projekty, granty a programy EU.