Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro rok 2021/2022

Děkan PF Univerzity J. E. Purkyně V Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy:

Přijímací řízení 2. kolo


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro doktorské studijní programy:

Přijímací řízení 2. kolo