Informace k testování pro uchazeče v přijímacím řízení

Uchazeč se může účastnit prezenčních přijímacích zkoušek pouze tehdy, pokud:

1. Nemá příznaky onemocnění covid-19,

2. Podstoupil ve frekvenci 1 x sedm dní preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Výjimku z testování mají uchazeči, kteří:

1. Prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

2. Mají potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

3. Absolvovali RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo absolvováním POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb zařazeným v síti odběrových center s výsledkem NEGATIVNÍ a test není starší 72 hodin.

Více informací můžete najít v příslušném příkazu rektora zde.