Děkan PF UJEP přeje příjemné prožití léta

Pedagogická fakulta by ráda popřála všem svým studentkám, studentům a absolventům příjemné prožití následujících letních měsíců. Všichni máme za sebou velice stresující rok plný nepříjemných a život omezujících restrikcí. Tím spíše doufáme, že si vy všichni léto užijete na maximum a na svou alma mater se na podzim vrátíte plni energie a nadšení pro čerpání nových znalostí a vědomostí.

Víme, že distanční výuka nebyla ničím příjemným a pozitivně působícím na vaši motivaci ke studiu. Deficit v oblasti sociální interakce pociťujeme úplně všichni. Rovněž nás velice mrzí, že vzhledem ke kvantitě našich studentů nemohly proběhnout oblíbené akademické obřady a zábavní akce. Víme, že mimo samotné edukace a profesní přípravy je rovněž podstatné budovat akademickou pospolitost a vztah k univerzitě, což jde přes obrazovky počítačů jen velice obtížně. Slibujeme, že pokud se situace v příštím akademickém roce zlepší, pokusíme se vám vše, co půjde, v maximální míře nahradit.

Říká se, že na ve všem špatném lze najít určitá pozitiva. Věříme, že řada z nás si vlivem celé řady restrikcí více váží toho, co dříve považovala za samozřejmost. Počínaje svobodou pohybu až po vlastní zdraví a zdraví všech lidí, které máme kolem sebe. I to je jeden z důvodů, proč vás fakulta stále různými benefity motivuje cestovat, objevovat a poznávat svět kolem vás. Jeden nikdy neví, kdy se svět kolem nás zase na určitý čas uzavře, tak neváhejte.


prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA
děkan PF, profesor (KPAD PF)