Proděkan Ladislav Zilcher nově jmenován docentem

Máme pro vás radostnou novinu. Proděkan pro rozvoj a internacionalizaci, Ladislav Zilcher, úspěšně obhájil svou habilitační práci na Univerzitě Karlově a je nově nositelem vědecko-pedagogické hodnosti docent. Svou habilitační práci před Vědeckou radou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obhájil již před nějakým časem, ale jmenován docentem byl od 1. července 2021. Pan proděkan se tak stal nejmladším docentem na naší univerzitě.

Habilitační práce pana docenta nese název „Pedeutologické aspekty sociální distance vůči lidem s postižením“. V rámci práce zkoumal celou řadu aspektů, které se pojily s kompetencemi učitelů a jejich sociální distanci k lidem s postižením, což zjednodušeně znamená určitý atribut postojů k lidem s postižením. Co má vlastně vliv na postoje učitelů a jestli je vztah mezi jejich kompetencemi a sociální distancí, čili zda dobří učitelé mají zároveň pozitivnější postoje k lidem či žákům s postižením.

A jak vlastně tato úspěšná habilitace ovlivní vás, studentky a studenty naší univerzity? Velice příznivě! Umožňuje nám to pokusit se akreditovat doktorský studijní program Speciální pedagogika, na který díky tomu máme personální kapacitu.

Právě tento benefit pro Katedru speciální a sociální pedagogiky a tím pádem pro celou fakultu je ten, který pan docent vyzdvihuje nejvíce. Možná to některým z vás bude připadat jako malý krůček jednoho člověka, ale pro nás je to obří skok celé fakulty kupředu. Pan docent by rovněž rád veřejně poděkoval všem, kteří ho na této cestě podporovali, především své rodině a nejbližším spolupracovníkům.

Úspěšný, leč často poměrně zdlouhavý, proces habilitace znamená jednoznačně i velikou osobní motivaci a pan proděkan se již velice těší, že bude moci napřít své tvůrčí síly k dalšímu rozvoji naší fakulty.