Zápisy do 1. roku studia na PF UJEP po 2. kole přijímacího řízení + náhradní termíny zápisů po prvním kole

Rozklikněte prosím odkazy níže s ohledem na příslušný typ vašeho studia:

Bakalářské studium

Navazující studium

Magisterské  studium (pětileté)