Letní příměstský tábor na KVK PF UJEP

Katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem nabízí vzdělávací, poznávací a zážitkový letní příměstský kemp. Kemp je určen pro děti a má formu příměstského tábora. Kemp bude probíhat od pondělí 9. 8. do pátku 13. 8. – od 8:00 do 16:00 v areálu PF UJEP. Projekt podpořen MŠMT.

Maximální kapacita: 20 účastníků
Plakát k nahlédnutí zde.

Kontaktní osoba:
Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.
e-mail: miroslav.hasek @ujep.cz
tel.: +420 725 434 074
Katedra výtvarné kultury PF UJEP