Odpovědi na často kladené dotazy

a) výuka se realizuje dle platného rozvrhu v příslušné formě studia, tj. prezenční či kombinované
b) studenti, kteří se do studia budou teprve zapisovat, mají absenci v prvním výukovém týdnu omluvenou
c) povinná ochrana dýchacích cest respirátorem dle platné certifikace platí pro pohyb ve vnitřních prostorách PF UJEP. Respirátor není povinný při vzdělávací činnosti, včetně praktických předmětů TV, VV, HV apod.
d) případné nejasnosti řešte přímo s proděkanem pro studium – kontakt zde