Mezinárodní den učitelů na PF

Milí pedagogové, současní i budoucí,

den učitelů jsem se PF UJEP rozhodli oslavit jak jinak než vzděláváním. Jako dárek jsme pro Vás 5. října připravili semináře a workshopy zaměřené na témata, se kterými se možná při své výuce potkáváte.

Pokud Vás zajímá jak minimalizovat šikanu, jak hořet a nevyhořet, přemýšlíte nad problematikou co je to souhlas a proč je při sexuálních aktivitách důležitý, hledáte inspiraci jak se čtením a psaním přiblížit ​kritickému myšlení, přihlaste se.

Oslovení odborníci Vám zprostředkují vhled do těchto aktuálních témat, které je někdy obtížné začleňovat do vzdělávacího obsahu výuky.

Účast na seminářích a workshopech je zdarma. Přihlásit se mohou zájemci z řad studentů pedagogických oborů a aktivních pedagogů. Semináře a workshopy jsou kapacitně omezeny, proto si místo na nich rezervujte pomocí google formuláře.

Oslavujeme vzděláváním a sdílením zkušeností! Buďte u toho s námi!


Žádná tabu před tabulí – souhlas

Konsent – Mgr. Dagmar Krišová a Bc. Marcela Poláčková

Kdy: 5. 10. 2021 / 17:00–19:00 h

online workshop / kapacita 20 osob

Co je to ten souhlas? To bude muset před sexem podepsat formulář? Jak zábavně a interaktivně vysvětlit žákům a žákyním, co je to souhlas a proč je při sexuálních aktivitách důležitý? Sexuální výchova není jenom o početí a pohlavních chorobách, je potřeba, aby se děti ve škole dozvěděly, že základem je vzájemný respekt a komunikace.

Provedeme Vás lekcí sexuální výchovy pro žáky a žákyně druhého stupně věnující se tématu souhlasu k sexu. Zájemci po skončení workshopu obdrží metodický list pro vlastní realizaci lekce ve třídě.


Jak minimalizovat šikanu

Mgr. Kubáňková Jarmila, Ph.D.

Kdy: 5. 10. 2021 / 14:00–17:00 h

prezenční workshop / kapacita 15 osob

Anotace: Co je to vlastně šikana? Jak ji rozeznám od obyčejného pošťuchování? A co mám dělat, když se žáci navzájem obviňují ze šikany?

V rámci workshopu bychom měli společně přijít na to, jak odlišit šikanu od jiného nevhodného chování. A také jak se zachovat, pokud máme podezření, že se odehrává v naší třídě. Podle zájmu účastníků se můžeme též dotknout právního rámce problematiky šikany nebo důsledků pro školu, pokud je šikana dlouhodobě zametána pod stůl.


Jak hořet a nevyhořet?

MUDr. Ing. Tereza Hodycová

Kdy: 5. 10. 2021 / 9:30-12:00 h

prezenční workshop / kapacita 20 osob

V úvodu nastíním souvislosti syndromu vyhoření s určitými vzorci chování a pracovním prostředím. Vše budu vysvětlovat na příkladech z praxe, příbězích mých klientů nebo příbězích z vlastního života, aby si každý dokázal reálně představit, o co vlastně jde. Interaktivě – každý sám za sebe a někdy ve skupině – budeme objevovat vlastní „poháněče“ směrem k syndromu vyhoření a hlavně zkoumat „brzdy“, které nám umožní zůstat psychicky i fyzicky v pořádku. Prakticky si vyzkoušíme také několik relaxačních cvičení pro úlevu od stresu. Po skončení workshopu jsem vždy ještě chvíli k dispozici pro další případné individuální dotazy či konzultaci.


Ochutnávka z programu RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Mgr. Pavlína Rosická

Kdy: 5. 10. 2021 / 10:30 hodin–13:00 h

prezenční workshop / kapacita 20 lidí

Anotace:  Ve workshopu se seznámíme s programem RWCT a modelem EUR. Prožijeme si čtenářskou lekci, ve které si v praxi vyzkoušíme některé metody programu (Rybí kost, O skupinu dál atd..) V následné analýze lekce se budeme zamýšlet nad tím, jak metody zafungovaly v jednotlivých fázích hodiny a přemýšlet o dopadech na žáky. Workshop je určený pro učitele i studenty humanitních i přírodovědných oborů I. i II. stupně.