PŘEDNÁŠKA: Nejčastější rezervy disertačních prací

Dne 29. 9. proběhla pro doktorandy katedry bohemistiky přednáška pod vedením Doc. PhDr. Ondřeje Hníka, Ph.D.

V rámci této přednášky jsme se společně zamýšleli nad kvalitním zpracováním disertační práce. Zabrousili jsme do tématu disproporce šířky a hloubky zpracování tématu. Věnovali jsme se důležitosti propojení teoretické a praktické části práce. Zabývali jsme se adekvátností cílů a závěrů práce. Nevynechali jsme ani konkrétní příklady a ukázky dobře zpracovaných disertačních prací. V neposlední řadě jsme se důkladně věnovali konkrétním doporučením pro kvalitní zpracování disertační práce, která bude mít smysl a především bude přínosem pro obor.

(Mgr. Frkalová)