Zrušení imatrikulací PF UJEP

Rozhodnutím děkana PF UJEP jsou na základě protiepidemiologických opatření imatrikulace v tomto roce zrušeny.

Děkujeme za pochopení.