Děkanské volno 29. 10 (pouze prezenční studenti)

Na pátek 29. 10. 2021 vyhlašuje děkan PF UJEP děkanské volno pro všechny studenty v prezenční formě studia. Výuka v kombinované formě studia a na CCV PF UJEP bude realizována podle rozvrhu.