Behaviorální a didaktická škola doktorských studií – odborná přednáška

Odborná přednáška
Behaviorální a didaktické školy doktorských studií
Kvalitativní metody v sociálním výzkumu v behaviorálních a didaktických oborech

• Využití – kdy a proč
• Techniky sběru dat
• Zpracování dat
• Etika výzkumu
• Diskuse

Přednášející: dr. Benjamin Petruželka
Kontakt: Benjamin.Petruzelka@lf1.cuni.cz

Kdy: 12. 11. 2021 / od 9 do 12 hodin
Pro koho: Přednáška je určena všem studentům doktorských studií PF a FSE UJEP.

Přihlášení:
Všichni studenti, kteří se přednášky zúčastní, se přihlásí kontaktním osobám na své fakultě do 1. 11. 2021 elektronicky na níže uvedené e-maily.

Kontaktní osoby:
Pedagogická fakulta:
Radka Ryglová
radka.ryglova@ujep.cz
475 283 156

Fakulta sociálně ekonomická:
Bc. Lenka Petláková
lenka.petlakova@ujep.cz
475 284 603

Kde: Odkaz