Jak učit matematiku?

České děti v celosvětovém srovnání zaostávají v matematických dovednostech. O změnu tohoto stavu již několik let usilují samotní učitelé matematiky a přírodních věd, mimo jiné zaváděním nových forem výuky tohoto předmětu, jež veřejnost většinově považuje za obtížný. Na UJEP v tomto smyslu proběhla v uplynulých dnech již tradiční „matematická“ konference.

Za Pedagogickou fakultu UJEP vystoupili doc. Chytrý a dr. Janovec z KPR.

Tisková zpráva je k dispozici zde.