Protiepidemická opatření – aktualizace

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci děkan PF UJEP prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA důrazně doporučuje s odkazem na Směrnici rektora č. 5/2021 Pravidla pro rozhodování o využívání on-line výukových metod na UJEP zavedení on-line synchronní formy výuky v prezenční formě studia u těch základních teoretických předmětů, které se účastní více než 50 studentů v jedné místnosti. Od 25. 10. 2021 je pak povinné nošení ochrany dýchacích cest dle doporučené certifikace jak ve vnitřních prostorách, tak po celou dobu výuky v prezenční i kombinované formě studia na PF UJEP s výjimkou praktické výuky tělesné, hudební a výtvarné výchovy.