Přerušení dodávky vody – zrušení výuky

Oznamujeme, že dne 19.11. 2021 dojde k přerušení dodávky vody v kampusu, v celé ul. České mládeže a i v ul. Králova výšina.

Z výše zmíněného důvodu děkan ruší výuku v zasažených objektech Pedagogické fakulty UJEP (České mládeže 8 a Králova výšina 3132/7).