Ubytovací stipendia

Vážení studenti, od 15. 12. 2021 si můžete v úředních hodinách na studijním oddělení PF vyzvednout své rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia.
Rozhodnutí o nepřiznaných stipendiích budou rozeslány doporučenou poštou.

Mgr. Bláhová Jana
vedoucí studijního oddělení