Novoroční projev děkana fakulty

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

je mi velkou ctí, že opět mohu – v tomto předvánočním čase – pronést několik slov, které cítím potřebu říci. Před rokem jsem svůj projev zakončil rčením: „Nashledanou v lepších časech.“ Dnes mám skoro chuť pronést ono cynické, že lepší časy už byly.

A vskutku – nikdo z nás si před rokem asi nemyslel, že ono přízračné covidové temno nás dosud neopouští, ba naopak, přibývají další a další řecká písmenka virových mutací, další nemocní i další mrtví. Nikoho asi nenapadlo, že covid do naší, už tak dost rozbrázděné společnosti, vyryje další dělicí čáry a rozdělí nás nesmiřitelně na vaxery a anitvaxery, testery a antitestery.

Avšak kdo mě znáte, víte, že jsem bytostný optimista a ve všem zlém hledám i to dobré. Naučili jsme se dokonale zvládat on-line výuku a nástroje, které tuto formu výuky umožňují. Připravujeme své výukové materiály tak, aby je bylo možné používat i při on-line výuce. V on-line prostředí realizujeme jak různé pracovní schůzky, tak jednání akademických orgánů. Výrazně se zvýšila úroveň ICT gramotnosti akademických pracovníků i studentů. Stali jsme se inovátorskými, kreativními a flexibilními.

Ukázali jsme, že se nebojíme výzev, které před nás osud i společnost kladou. Že univerzitní pospolitost představuje pořád vysokou hodnotu, kterou stojí za to rozvíjet a všemožně podporovat.

Pro každého z vás byl ten letošní rok jistě něčím výjimečný. Stejně tak pro naši fakultu. Rozběhla se výuka v nových studijních programech, které jsme získali v rámci institucionální akreditace. Rozjíždí se také nový model pregraduální učitelské přípravy, který je jednotný pro celou univerzitu, což je unikum, kterého se nepovedlo dosáhnout na žádné jiné univerzitě v ČR.

Absolvovali jsme také přísné a náročné hodnocení tvůrčí činnosti Mezinárodním evaluačním panelem. Hodnocení ukázalo, že dosahujeme zcela srovnatelných výsledků s podobně velkými a podobně strukturovanými pedagogickými fakultami v ČR.

Ale asi největší radost mám z dokončení první etapy rekonstrukce budovy kateder v objektu České mládeže. Všichni doufáme, že po překonání problémů stavebních překonáme i problémy byrokratické a od letního semestru akademického roku 2021/2022 už bude výuka probíhat i v nově rekonstruovaných, vskutku nádherných učebnách, které jsou důstojné akademickému prostředí 21. století.

Jsem si však vědom toho, že fakultu (potažmo univerzitu) netvoří jen budovy, ale především lidé. Nesmírně si vážím odhodlání a práce všech zaměstnanců a studentů naší fakulty. Rád bych proto ocenil jejich snahu a píli udělením Cen děkana za rok 2021.

Tuto cenu získává v kategorii:

  • Cena děkana za významný přínos ve vědecké, výzkumné, inovační a publikační tvůrčí činnosti – Christoph Haase, Ph.D.
  • Cena děkana za významný přínos v umělecké tvůrčí činnosti – 1. místo doc. ak. mal. Margita Titlová-Ylovsky, 2. místo Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.
  • Cena děkana za významný přínos v oblasti internacionalizace – doc. Natalia Orlova, CSc.
  • Cena děkana pro akademického pracovníka s největším meziročním nárůstem kvantitativních a kvalitativních ukazatelů tvůrčí činnosti – Mgr. Barbora Lanková
  • Cena děkana za významný publikační počin – PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.

Všem oceněným velice gratuluji a vyjadřuji své poděkování za jejich přínos k rozvoji naší fakulty. Vám všem, milí přátelé, pak přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků, hlavně pevné bezcovidové zdraví a přeji vám mnoho úspěchů v nadcházejícím novém roce.

P.S.: Ty lepší časy určitě ještě přijdou. J