Zrušení výuky pro prezenční studenty PF UJEP dne 24. 2. 2022

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 bude v souvislosti s realizací akce Festival otevřených dveří zrušena výuka pro studenty PF UJEP v prezenční formě studia*. Studentům PF UJEP bude na tento den nabídnut VK-Festival otevřených dveří (KSSP/7000 za 2 KB), v rámci kterého se budou moci spolu s uchazeči o studium zúčastnit chystaných akcí a workshopů.

Podmínky zápočtu:

Student si vyzvedne na Infodesku zápočtovou kartičku. Za každý absolvovaný workshop nebo přednášku pak dostane jeden podpis. Za absolvování ceremoniálu dostane 2 podpisy. Pro splnění zápočtu jsou třeba 4 podpisy. Kartičky se odevzdávají zpět na infodesk.

*Zrušení výuky se netýká výuky studentů PF UJEP realizované na FF UJEP a PřF UJEP ani výuky studentů FF UJEP a PřF UJEP realizované na PF UJEP.