Výuka českého jazyka pro ukrajinské běžence – jak na to?

Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP zve srdečně dobrovolníky z řad studentů PF, ale i dalších fakult UJEP, kteří se zapojili nebo chtějí zapojit do výuky českého jazyka pro ukrajinské běžence na lingvometodický seminář k této problematice.

Seminář se uskuteční ve středu 13. 4. 2022 od 13.00 do 14.30 hod. v učebně č. 603 na Králově Výšině.

Seminář povedou PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. a Mgr. Karel Kulich, Ph.D.


Anotace semináře

V rámci tohoto dvouhodinového semináře budou zájemci seznámeni se základní charakteristikou ukrajinštiny, ruštiny a češtiny, s jazykovou situací na Ukrajině, s vhodnými dostupnými učebnicemi češtiny pro cizince, se základy lingvodidaktiky blízce příbuzných jazyků a se zkušenostmi referentů z výuky Ukrajinců a ruskojazyčných studentů v Česku