Účast KBO na konferenci Současnost literatury pro děti a mládež 2022

Ve dnech 23.–24. 3. se v Liberci konal 18. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež s tématem „Jestlipak víte, kdo je lyrik?“ aneb O poezii pro menší i větší. Do prostor Krajské vědecké knihovny v Liberci, kde se celá konference odehrávala, se podívali jak naši doktorandi, tak doc. Ondřej Hník, který zde vedl workshop.

První konferenční den se doktorandi zúčastnili přínosného workshopu Mgr. et Mgr. Heleny Kovalové s názvem Popelka poezie. Dvouhodinový seminář byl zaměřen na práci s básnickými texty, jež by mohly zaujmout především dospívající žáky. Mgr. Kovalová účastníky seznámila s několika aktivitami využitelnými ve školní výuce i na knihovnických besedách, navíc si vše vyzkoušeli na vlastní kůži.

Po obědové pauze následovaly dva bloky konferenčních příspěvků. Přednášeli např. doc. Radek Malý, dr. Jana Čeňková nebo dr. Šimková. Za zmínku stojí příspěvek Mgr. Anety Bučkové věnovaný české experimentální poezii. Ve druhém bloku se ke slovu dostal i náš doktorand Mgr. Jindřich Bernt, který hovořil o poezii v čítankách 4. a 5. tříd. Jeho příspěvek podnítil diskuzi na téma (ne)vhodnosti výběru čítankových textů, zejména těch veršovaných.

Druhý den začal dalšími dvěma přednáškovými bloky, tentokrát přednášely dr. Marková, Mgr. Härtelová a Mgr. Matulová. Ve druhém bloku se ke konferenci online připojila dr. Agnes Blümer z centra pro výzkum médií pro děti a mládež ALEKI v Kolíně nad Rýnem. Dr. Blümer představila tři současné německy píšící básníky a jejich tvorbu, kromě toho nám umožnila alespoň virtuálně nahlédnout do centra ALEKI čítajícího více než 35 tisíc médií.

Konference byla zakončena workshopy Robina Krále (Tvůrčí dílna s básníkem a textařem) a doc. Ondřeje Hníka (Hravé vstupy do poezie v literární výchově). I v tomto případě se účastníci vžili do rolí žáků a studentů a sami si vyzkoušeli nejrůznější aktivity založené na práci s poezií.

Celá konference byla nejen pro naše doktorandy velkým přínosem. Jsme rádi, že po několika změnách termínu v důsledku pandemie tato akce proběhla a že se jí mohli členové KBO UJEP jak pasivně, tak aktivně účastnit.

Mgr. Barbora Slámová