Jiří Koten z KBO nově jmenován docentem

Jiří Koten (1979) se narodil a doposud žije v Jablonci nad Nisou. Už skoro čtvrtstoletí se ale pohybuje i v Ústí nad Labem. V letech 1998-2004 vystudoval na Pedagogické fakultě UJEP obor Učitelství českého jazyka a literatury – dějepisu. Po dokončení studia krátce působil jako pedagog na děčínské základní škole, zároveň začal vyučovat disciplíny spojené s literární teorií na mateřské katedře bohemistiky. Dnes patří k zavedeným tvářím pracoviště, které po dvě funkční období řídil jako vedoucí. Doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (v době, v níž ještě ústecká katedra neměla akreditován postgraduální program), v letošním roce se habilitoval v oboru Dějiny české literatury na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Životní vášní Jiřího Kotena je literatura, kolem které se točí většina jeho koníčků a zálib. Napsal dvě básnické sbírky, buduje velkou knihovnu, sbírá rozmanité literární kuriozity od knížek lidového čtení po brakovou literaturu a krváky do r. 1945. Byl porotcem mnoha literárních soutěží od Státní ceny za literaturu po Magnesii literu (letos jako předseda poroty). V Teoretické knihovně nakladatelství Host vydal dvě samostatné monografie, napsal mnoho studií, přednášel či vystupoval doma i v zahraničí – od Kyjeva po Arizonu. Kromě literatury se zajímá o sport, zejména kopanou, hokej a košíkovou. Rád s rodinou navštěvuje skalní vyhlídky – např. v Jizerských horách či v Českém ráji. Navzdory strachu z výšek.