Informace pro uchazeče o studijní programy Učitelství pro střední školy

Přiložený dokument obsahuje kompletní informace pro uchazeče o studium v navazujících magisterských studijních programech Učitelství pro střední školy na PF UJEP.

Informace zde

Jakékoliv dotazy směřujte na proděkana pro studium na e-mail martin.cerny@ujep.cz.