Doplňovací volby zástupců PF UJEP do studentské komory AS UJEP pro období do 31. 12. 2022

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) vyhlásil v souladu s Čl. 4, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP doplňovací volby zástupců PF UJEP do studentské komory AS UJEP pro funkční období do 31. 12. 2022.

Harmonogram doplňovacích voleb

  • Návrh kandidátů na členství ve studentské komoře AS UJEP mohou předkládat pouze členové Akademické obce PF UJEP v období od 3. května do 6. května 2022 – do 12:00 hod. Volební komise akceptuje pouze písemné a úplné návrhy na předepsaném formuláři doručené na sekretariát děkana PF UJEP (sekretářce děkana Ludmile Svobodové) v uzavřené obálce nadepsané: „Doplňovací volby do SK AS UJEP, k rukám předsedy volební komise“. Formuláře jsou ke stažení na odkazu níže na této stránce.
  • Z platných podaných návrhů na kandidáty SK AS UJEP se zřizuje kandidátní listina. Kandidátní listina bude od 6. května do 11. května 2022 zveřejněna na úřední desce PF UJEP a na této stránce.
  • Doplňovací volby se konají dne 11. května 2022 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v budovách České mládeže 8 (foyer), Králova Výšina 7 (vstupní hala) a Hoření 13 (vstupní hala).

Kompletní rámcový harmonogram a organizační pokyny jsou ke stažení na odkazu níže na této stránce.

Členové volební komise

předseda: Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

členové: Mgr. Jaroslava Jelínková; Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.; Nela Karlíková; Tereza Laliková; Tomáš Riedel; Martin Sluka; Bc. Šárka Studecká; Simona Škohelová

Formuláře