Výsledky doplňovacích voleb zástupců PF UJEP do studentské komory AS UJEP pro období do 31. 12. 2022

Volební komise se usnesla, že do studentské komory Akademického senátu UJEP byli zvoleni:

•    Mgr. Lucie Zušťáková


Seznam náhradníků (nezvolení kandidáti, kteří získali více než 10 % odevzdaných hlasů):

1.    Lukáš Lichoň

Více informací naleznete v přiloženém protokolu o výsledku doplňovacích voleb – odkaz zde.