Přednáška prof. Marie Čechové – Regionální problematika ve vyučování češtiny

Ve středu 18. května 2022 uskutečnila prof. Marie Čechová přednášku o regionální problematice ve vyučování češtiny, čímž oslavila své životní jubileum – pětaosmdesáté narozeniny. Upozornila na to, že se vyučující často zaobírají pouze pravopisem vlastních jmen, nikoli však motivací vzniku pojmenování či jejich etymologickým původem. Přitom z praxe víme, že téma onomastiky je pro studenty velice atraktivní.

Dalším bodem byly různé regionální odlišnosti. Každodenní mluva žáka je vhodným materiálem k seznámení a poučení o daném místě. Může tedy být inspirací, ačkoli je ve školním prostředí běžně spíš terčem posměchu. Učitel by měl znát svůj region a být pro žáky průvodcem. Cílem přitom není vytvořit naprosto odlišnou výuku v různých regionech, ale seznámit žáky s odlišnostmi a „perlami“ daného regionu, a to nejen z jazykového hlediska. Prof. Čechová dokládala svá tvrzení během přednášky zajímavými zážitky z dětství, jako například když musela padesátkrát napsat před čtrnácti dněma, protože jinou variantu neznala a učitel nebyl spokojený. Celý výklad byl samozřejmě doplněn mnohými příklady, od morfologických změn proprií k užití naprosto odlišného lexika (např.: škvor x ušák, plesnivý x šedivý). Tyto odlišnosti jsou podle prof. Čechové skvělým námětem ke slohovým i k mluvním cvičením či k tvorbě projektů se slepými mapami. RVP a další školské dokumenty však tato témata nezahrnují. Prof. Čechová vycházela ze stejnojmenného článku Regionální problematika ve vyučování (Český jazyk a literatura, 4/2020-2021).

Profesorka vhodně navázala na zmíněné téma vlastních jmen další krátkou přednáškou s názvem: Místa vlastních jmen ve vyučovací praxi. Oba přednesy byly tedy zaměřeny z větší části didakticky. Prof. Čechová připomíná, že vlastní jména zobrazují svět kolem nás a onomastika je opravdu velmi nedoceněná ve školské praxi, a proto při tvorbě Olympiády v českém jazyce zařazuje i onomasticky motivovaná cvičení. Přestavena byla i historie soutěže, která původně byla určena pouze pro Prahu a Středočeský kraj. Letos se konal již 45. ročník a Olympiáda slaví celostátní úspěch. Co se týče proprií, můžete se setkat například s otázkou: Proč se Nebeský rybník nazývá Nebeský? A s modrou barvou to opravdu nemá nic společného.

Na závěr přednášky proběhla diskuse zaměřená především na didaktické aspekty a nutnost využití potenciálu a atraktivity vlastních jmen a celkově regionální tematiky. I učitel druhého stupně či vyšších ročníků by měl být průvodcem žáků po regionu a taktéž po okolním světě. Příspěvky prof. Čechové byly pro všechny zúčastněné velkým přínosem a inspirativním příspěvkem do praxe.

Mrg. Romana Wágnerová