Oznámení o úmrtí Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc.

S lítostí oznamujeme, že nás v uběhlých dnech opustil pan Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. (1929 – 2022) patřil k nejvýznamnějším českým pedagogům 2. poloviny 20. století. Působil na řadě domácích i zahraničních vysokoškolských a vědeckých pracovišť. Pro naši fakultu bylo velkou ctí, že od roku 1996 působil i na její katedře pedagogiky. Jeho „srdcovkou“ byla zvláště obecná didaktika, kterou nazýval královnou pedagogiky. Velmi výrazně si uvědomoval i význam tzv. pomáhajících profesí. „V běžném životě se dnes a denně setkáváme s mnoha kontrasty a rozpory, člověk je nucen každý den řešit mnoho etických otázek i problémů, které mnohdy přesahují dosud známé vzorce lidského jednání. Jedním ze znaků této postmoderní doby je tedy určité existenciální vakuum, nezakotvenost, pocit vykořenění a odcizení člověka. Lidé volají po hodnotách jako je osobní svoboda, rasová snášenlivost či sociální cítění. Pomáhající profese proto představují významný fenomén této doby a dotýkají se bezprostředně života každého z nás.“, jak napsal pan profesor.

 To, co jsme my, jeho žáci, na panu profesorovi Kolářovi oceňovali nejvíce, byla jeho lidskost, neuvěřitelná vstřícnost a ochota každému z nás pomoci, poradit. Na konzultacích s ním jsme měli pocit, že hovoříme nejen se špičkovým vědcem a neuvěřitelně sečtělým pedagogem, ale i s přítelem, otcem, který chápe i všechny skryté problémy lidské duše. Fascinovalo nás, jak si do velmi vysokého věku udržel svěžest, rozhled a znalosti moderních trendů oboru, které by mu mohl závidět i člověk o dvě generace mladší. Obrovský dubový stůl v jeho pražském bytě byl svědkem zrodu mnoha stovek různých posudků a recenzí, které udivovaly svojí moudrostí, laskavostí a nezištnou touhou každému z nás co nejvíce pomoci. Odešla jedna z těch osobností, které se nedají nahradit. Kéž navždy zůstane v srdcích svých kolegů a studentů, které ovlivňoval po desítky let svého aktivního profesního působení.

 

 

Sbohem, pane profesore!