Revalidace karet KAS

Mimořádný výdej karet a revalidace ( tj. normální provozní doba + navíc soboty) proběhne o sobotách 8.10., 15.10. a 12.11.2022 od 7:00 do 13:00 hod v kanceláři KAS.