Podepsání imatrikulačního slibu

Žádáme studenty 1. roku studia bakalářského a dlouhého magisterského studia v prezenční formě, aby se v průběhu října 2022 dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení PF k podepsání IMATRIKULAČNÍHO SLIBU.

Mgr. Jana Bláhová, stud. oddělení