Shromáždění akademické obce PF UJEP

Předsedkyně AS PF UJEP svolává shromáždění akademické obce Pedagogické fakulty, které se bude konat ve středu 9. 11. 2022 v 15h v aule J. Kubisty. V rámci shromáždění  bude představen program kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP v Ústí nad Labem, prof. PaedDr. Pavla Doulíka, Ph.D.

Volba kandidáta na děkana proběhne 16. 11. 2022 na řádném zasedání AS PF UJEP.