Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory AS PF UJEP

Volební komise se v souladu s čl. 4 Volebního řádu AS PF UJEP usnesla, že v rámci doplňovacích voleb byl do studentské komory AS PF UJEP zvolen:

  • Jiří Kořen, 2. ročník, Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání

Náhradníci (nezvolení kandidáti, kteří získali více než 10 % odevzdaných hlasů) jsou:

  1. Veronika Přibíková, 2. ročník, Výtvarná výchova pro vzdělávání)
  2. David Drobný, 4. ročník, Anglický jazyk a literatura (jednooborové)

Protokol o výsledku doplňovacích voleb je k nahlédnutí v příloze.