Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 18. 10. 2022  vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP na rok 2023. Pravidla k získání a čerpání stipendia se řídí příkazem děkana PF UJEP č. 7/2019. Návrhy projektů a dalších požadovaných dokumentů se odevzdávají na oddělení pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP Radce Ryglové do 11. 11. 2022.  Výsledky hodnotící komise o přidělení stipendií budou zveřejněny na stránkách PF UJEP do 8. 12. 2022.

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP

 

Více na: https://www.pf.ujep.cz/cs/soutez-mimoradna-grantova-stipendia