Přednáškový cyklus – Sociologie násilí

Pedagogická fakulta Vás zve na přednáškový cyklus s Mgr. Karlem Bauerem

Sociologie násilí

anotace

Kurz se zabývá všudypřítomným společenským fenoménem násilí. Kurz je zaměřen na základní orientaci v problematice násilí. Především pak na konkrétní oblasti, témata, myšlenky a koncepty, tohoto sociálního jevu. Hlavním cílem kurzu je poskytnout lepší pochopení problematiky násilí prostřednictvím odlišných úhlů pohledu, teoretických koncepcí a konkrétních historických případů.

Jinými slovy, hlavním cílem kurzu je porozumění násilí, které ať chceme nebo ne, je součástí našich životů.

 

Cíle kurzu
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni odpovědět na následující otázky: Co je násilí? Je násilí pro lidi něčím přirozeným nebo sociálně naučeným? Jak vzniká násilí? Jakou roli hraje sociologie a jiné vědní obory ve výzkumu násilí? Jaká je nejextrémnější forma násilí? Snížilo se násilí v průběhu věků nebo naopak jeho míra narůstá? Jak se násilí měnilo v průběhu lidských dějin? Jak se s násilím vypořádat?

 

Struktura kurzu

Kurz se skládá z teoretických přednášek a diskuzí. Kurz obsahuje 3 hlavní bloky. Každý z těchto bloků se podrobněji věnuje dvěma zásadním otázkám ve vztahu k problematice násilí. Výuka bude probíhat prezenčně.

Požadavky na splnění kurzu

Od studentů se očekává aktivní účast na diskuzích během výuky a pravidelná docházka do výuky.

 

1. Lekce: Co je to násilí?  3. 11. 2022 od 10 – 12.50h, místnost CN–222

Úvod do problematiky

– Obsah kurzu

– Podmínky splnění kurzu

– Sociologie násilí

Co je to násilí?

– Definice pojmu

– Typologie násilí

– Násilí v číslech

2. Lekce: Jak násilí vzniká?  10. 11. 2022 od 10 – 12.50h, místnost CN–222

Jak vzniká násilí?

– teorie vzniku násilí

– logika násilí

– mikro vs makro perspektiva

Dědičnost vs. Prostředí?
(Nature vs. Nurture)

– Jsme geneticky predisponovaní
k násilí?

– Jsme násilné bytosti?

– Evoluční teorie vs. Historická sociologie

3. Lekce: Pozorujeme vzestup nebo úpadek násilí ve společnosti? 24. 11. 2022 od 10 – 12.50h, místnost CN–222

Vzestup nebo úpadek násilí

– Je míra násilí na vzestupu nebo
na ústupu?

– Perspektivy a argumenty

– Proměny násilí v průběhu lidských dějin

Nejextrémnější forma násilí

– Co termín genocida znamená?

– Proč je genocida nejextrémnější formou násilí?

– Nejbrutálnější genocidy
ve 20. století 

Kurz lze zapsat pod kódem
KPAD/7010 v IS STAG.
Účast na všech blocích
je ohodnocena 3 KB.

 

Plakát